05 dec 2018

Gebyrstigning ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring påvirker de tilskadekomne

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har fastsat en stigning af gebyret for en vurdering af varigt mén og erhvervsevnetab i private sager.

Før januar 2017 kostede en vurdering af varigt mén og erhvervsevnetab mellem kr. 5.000-9.000. Der var på det tidspunkt en fast praksis for, at forsikringsselskaberne betalte dette gebyr som en del af omkostningerne forbundet med sagen.

I januar 2017 steg gebyrerne imidlertid til henholdsvis kr. 6.710 og kr. 23.040. Herefter udviklede der sig en praksis for, at forsikringsselskaberne som hovedregel ikke betaler for en vurdering af sagen, hvorfor skadelidte selv må betale for det.

I 2018 oplevede vi en lille nedsættelse til henholdsvis kr. kr. 6.220 og kr. 22.280.

Størrelsen af gebyrerne for 2019 er netop offentliggjort og bliver kr. 9.340 for vurdering af varigt mén og kr. 24.510,00 for en vurdering af erhvervsevnetab.

HjulmandKaptain ser dette som endnu en beskæring af skadelidtes mulighed for at løfte bevisbyrden for sit tab, idet udgiften dels er uforholdsmæssig høj, dels nu væltes over på skadelidte, som i forvejen risikerer at lide betydelige tab som følge af en ulykke.

HjulmandKaptain sendte derfor tidligere i processen et høringssvar til Arbejdstilsynet for på den måde at gøre opmærksom på de konsekvenser, de høje gebyrer har for skadelidte borgere.

Høringssvaret kan læses her

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Ønsker du at få en erstatningsadvokat til at se på din sag?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her