09. sep 2020

Frivillig tilbagebetaling af Covid-19-kompensation

09. sep 2020
Selvom der stadig hjemsendes skoler mv. pga. Covid-19, og der stadig er et krav om, at særlige lokaler og lokaliteter skal holdes lukket, er hovedparten af alle kompensationsordningerne afsluttet. Det gør det relevant at se på, om man som kompensationsmodtager stadig opfylder de betingelser, hvorunder kompensationerne blev givet.

For alle kompensationssystemerne gælder, at tildelingen var betinget af, at driften og udviklingen i den pressede Corona-periode rent faktisk gik, som man antog, da man ansøgte om kompensationen og for en række af ordningerne, at modtageren i 2020 ikke kommer op på en skattepligtig indkomst på samlet set over 800.000. kr.

Indberetningspligt

Uanset om man har fået det rette beløb, for meget eller for lidt, så skal alle, der har modtaget kompensation, senest den 8. december 2020 til Erhvervsstyrelsen indsende en opgørelse over det faktiske indkomsttab, de faktiske omkostninger osv. i kompensationsperioden.

Indsendes denne dokumentation IKKE, kan Erhvervsstyrelsen kræve den udbetalte kompensation tilbage, selvom den har været helt korrekt opgjort.

Hvis man har fået for lidt, får man efterbetalt, og hvis man har fået for meget, skal man tilbagebetale.

Først når Erhvervsstyrelsen engang efter 8.decmeber 2020 har gennemgået den fremsendte dokumentation, vil det stå klart, om den modtagne kompensation skal reguleres op eller ned eller helt tilbagebetales.

Hvis man har fået for meget i kompensation, vil man skulle betale rente af det for meget betalte, men først fra påkravet om tilbagebetaling og til man betaler, dog mindst 50 kr. Renten er en årlig rente, og satsen er Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 8%.

Tilbagebetaling før 8. december 2020

Erhvervsstyrelsen har åbnet mulighed for, at man kan betale for meget udbetalt kompensation tilbage før tid. Kun hvis der er tale om en tilbagebetaling af det fulde kompensationsbeløb, vil en sådan tilbagebetaling imidlertid lukke sagen, så der ikke skal foretages yderligere. Hvis man kun foretager en delvis tilbagebetaling, vil støttesagen stadig blive behandlet fuldt ud efter den 8. december 2020.

Hvis man vælger en frivillig tilbagebetaling og derefter finder ud af, at man har tilbagebetalt for meget, har Erhvervsstyrelsen bestemt, at der ikke kan ske en ”genudbetaling” eller refusion af det tilbagebetalte beløb, medmindre beløbet er på 10.000 kr. eller derover.

Hvilke faktorer skal man være opmærksom på i forbindelse med indberetningen 8. december 2020, hvis man har modtaget:

 • Omsætningskompensation
  • Faldet i omsætningen – Hvis omsætningen ikke er faldet med 30% i den ansøgte kompensationsperiode (9. marts - 8. juli 2020) i forhold til 2. kvartal 2019, skal kompensationen betales tilbage.
  • Den samlede personlige indkomst – Hvis den samlede personlige indkomst for modtageren af kompensationen inklusiv den udbetalte kompensation overstiger 800.000 kr. i 2020, skal den for meget udbetalte kompensation betales tilbage.
 • Kompensation for faste omkostninger
  • Faldet i omsætningen – Hvis omsætningen er faldet mindre end de forudsatte 35%, 60% eller 80% i den ansøgte kompensationsperiode (9. marts - 8. juni 2020 eller 9. marts - 8. juli 2020) i forhold til 2. kvartal 2019, skal kompensationen reguleres.
  • Færre faktiske omkostninger – Hvis det er lykkedes at reducere de faste omkostninger med mere end det, der var fastsat i ansøgningen, skal kompensationen reguleres. 
 • Lønkompensation
  • Genindkaldte medarbejdere – Hvis medarbejdere i en periode har været genindladt på arbejde, skal kompensation for de (hele) dage, medarbejderne har været kaldt tilbage på arbejde, tilbagebetales.
  • Ikke taget højde for weekender – Hvis der er undtaget dage i hjemsendelsesperioden og ikke taget højde for at medregne weekender mv., vil det udbetalte kompensationsbeløb være for højt, og en del af kompensationen vil skulle tilbagebetales.
  • For lavt antal omfattede ansatte – Hvis antallet af hjemsendte medarbejdere ikke har svaret til minimum 30% eller mere end 50 ansatte, er der risiko for regulering.
  • Straksudbetaling – Hvis der er udbetalt strakskompensation primo maj 2020, uden at ansøgningen har været realitetsbehandlet, og ansøgningen er mangelfuld, er der risiko for krav om tilbagebetaling.
 • Freelancer
  • Faldet i omsætningen – Hvis omsætningen ikke er faldet med 30% i den ansøgte kompensationsperiode (9. marts - 8. juni 2020 eller 9. marts - 8. juli 2020) i forhold til 2. kvartal 2019, skal kompensationen betales tilbage.
  • Fordeling mellem A- og B-indkomst – Hvis den gennemsnitlige månedlige B-indkomst i perioden udgjorde mindre end 5.000 kr. pr. måned og/eller den gennemsnitlige månedlige A-indkomst udgjorde mere end 20.000 kr. pr. måned, skal kompensationen betales tilbage.
  • Den samlede personlige indkomst – Hvis den samlede personlige indkomst for modtageren af kompensationen, inkl. den udbetalte kompensation, overstiger 800.000 kr. i 2020, skal den for meget udbetalte kompensation betales tilbage.

Anmodning om frivillig tilbagebetaling

Erhvervsstyrelsen har samlet vejledninger, skemaer mv. til brug for tilbagebetaling, som du kan finde her

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning vedrørende tilbagebetaling af kompensation i forbindelse med Covid-19, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for rådgivning ifm. kompensationsordningerne og tilbagebetaling heraf?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her