Højesteret har i en ny dom gjort et fjernvarmeværk ansvarligt for et spildevandsselskabs merudgifter til deponering af slam som følge af, at dette indeholdt cadmium i et omfang, der medførte, at det ikke måtte udbringes på landbrugsjord.

Dommen bygger på den såkaldte miljøerstatningslov, der indfører såkaldt objektivt ansvar for miljøskader forvoldt af visse virksomheder, herunder fjernvarmeværker.

Dommen er navnlig interessant, fordi den definerer begrebet "forurening" således, at der skal være sket en forrykkelse af den økologiske balance. Der skal herved tages hensyn til hele det kredsløb, som stoffer gennemgår fra behandling til deponering og forbrænding.

Det er også interessant, at Højesteret finder, at det forhold, at slammet ikke må udbringes på landbrugsjord, må anses som en skade, for hvilket værket er objektivt ansvarligt.

Dommen må forventes at give anledning til overvejelser både i fjernvarmesektoren og blandt spildvandsselskaberne med hensyn til, hvordan slam skal håndteres.

Den relativt brede definition af forureningsbegrebet må, som dommen er formuleret, antages at gælde generelt og således også få betydning i andre sager om jordforurening.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du altid meget velkommen til at kontakte Niels Vase, nva@70151000.dk

Kontakt

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål angående miljøret?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt for at aftale et uforpligtende møde.