Regeringen har haft et ekspertudvalg til at gennemgå konkurrencevilkårene for havnedrift. Regeringen har et ønske om, at sikre konkurrence på fair og lige vilkår mellem offentlige og private kommercielle havne.

Ekspertudvalget har netop afgivet rapport, og det er efter udvalgets opfattelse nødvendigt, at de danske offentligt ejede erhvervshavne som udgangspunkt organiseres som aktieselskaber, og at dette sker med en opdeling i to adskilte aktieselskaber.

Adskillelsen i to selskaber skal sikre, at økonomiske aktiviteter, der ligger inden for den traditionelle offentlige opgavevaretagelse, placeres i ét aktieselskab (infrastruktur), mens havnens øvrige kommercielle aktiviteter samles i et andet aktieselskab (suprastruktur). Samhandel mellem de to havneaktieselskaber skal finde sted på armslængdevilkår. Dette er den væsentligste konklusion i udvalgets anbefalinger.

Udvalget anbefaler, at kun de foreslåede infrastrukturaktieselskaber kan opnå kommunegaranti og på den baggrund optage lån hos relevante långivere til anlægsprojekter m.v.

Udvalget anbefaler endvidere lempeligere regler for mindre havne, herunder offentligt ejede erhvervshavne. På visse betingelser kan sådanne kommunale havne tillige udføre havnetjenester.

Kommunernes stilling over for de nye havneaktieselskaber vil være reguleret af selskabsloven svarende til, hvad der gælder for eksempelvis de kommunalt ejede vand- og spildevandsselskaber.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål vedrørende konkurrencevilkårene for havnedrift?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.