31. jan 2020

Coronavirus og forsinkede leverancer

31. jan 2020
Force majeure er antageligt et ord, der vil blive brugt flittigt, når kinesiske varer i den kommende tid måske ikke bliver leveret som forventet. Force majeure pga. coronavirus.

Selvom man i Danmark ikke er nødsaget til at lukke fabrikker for at undgå spredning af coronavirus, så vil dansk produktion og handel med overvejende sandsynlighed blive påvirket af coronavirussen, fordi varer måske ikke når frem til planlagt videresalg eller forarbejdning og deraf følgende effekt på den efterfølgende værdikæde.

Kan force majeure fritage danske virksomheder for deres ansvar for forsinkelser overfor kunder?

”Force majeure” er imidlertid ikke nødvendigvis det kodeord, der fritager danske virksomheder for deres ansvar for forsinkelser overfor deres kunder.

Vi anbefaler, at man tager et grundigt kig i dels de aftaler, man har med underleverandører og kunder, dels gennemgår datoer mv. for bestilling og levering af varer fra Kina, så man ved, hvor man står ansvarsmæssigt, i relation til dækningskøb osv.

Det gælder naturligvis også for virksomheder, der ikke selv står som direkte importør af varer fra Kina, men som er afhængige af varer fra Kina i deres produktion eller handel.

Man skal tænke på den gamle lærdom om, at jo tidligere i værdikæden en forsinkelse opstår – des større betydning for den efterfølgende værdikæde.

WHO-erklæring og det kinesiske nytår

Coronavirussens fremkomst er i sig selv en uforudset, ulykkelig og samfundslammende omstændighed.

Senest er den 30. januar 2020 blevet erklæret for en Public Health Emergency of International Concern af WHO jfr. denne artikel på WHO's hjemmeside, men dels understreger WHO, at der ikke er grundlag for at indføre handelsrestriktioner eller rejserestriktioner, der signifikant påvirker international trafik, dels falder accelerationen i spredningen også sammen med det kinesiske nytår, og heri ligger en del af forklaringen på, at man ikke nødvendigvis kan trække force majeure kortet.

Det kinesiske nytår falder forskelligt hvert år – fra sidst i januar til midt i februar – og i år var den kinesiske nytårsaften den 25. januar.

Det kinesiske nytår eller Spring Festival, som det også kaldes, lukker Kina helt ned.

Officielt varer ferien en uge, men mange kinesere tager et par ugers ferie, og de fleste fabrikker begynder at drosle ned og lukke, op til en uge før det egentlige nytår.

Selv uden coronavirus ville man således kunne forvente en mere eller mindre komplet nedlukning fra omkring den 20. januar til omkring 17. februar og en efterfølgende periode til at komme op i fart igen. Alt dette har ingen relation til coronavirus og er information, der ligger frit tilgængeligt på internettet.

Skyldes forsinkelser derfor, at man i sin planlægning har overset, at det kinesiske nytår falder tidligt, kan man få svært ved at trække force majeure kortet. Det er et forhold, man med en vis rimelighed burde kunne have forudset.

Den kinesiske regering har ved beslutning forlænget den formelle nytårsferie fra 30. januar 2020 til 2. februar 2020 jfr. denne artikel 

Derudover har flere af de større byer og provinser forlænget ferien til 9. og 13. februar, men det ligger stadig inden for den periode, som kinesiske fabriks- og shippingarbejdere normalvis ville have holdt ferie.

Lykkes det at standse virusspredningen på denne måde, så åbner fabrikkerne rundt omkring i Kina som efter en helt normal nytårsferie.

Sker dette IKKE, kan der blive brug for force majeure bestemmelsen.

Forringet kvalitet og leveringsevne

Noget andet er, at det i perioden efter det kinesisk nytår ikke er usædvanligt, at der sker et dyk i kvaliteten af det leverede. Det skyldes de personaleudskiftninger, der ofte finder sted omkring det kinesiske nytår, med deraf følgende oplæring af nye medarbejdere mv. Den udfordring bliver sandsynligvis ikke mindre efter en coronavirus.

Vi forventer – uanset vores principielle betragtninger ovenfor – at den uro og usikkerhed, der er fulgt/vil følge i kølvandet på coronavirus, vil medføre en nedgang i både kvalitet og leveringsevne. Dette vil, som nævnt tidligere, dermed kunne lede til forsinkelser. Og her kan der opstå nogle interessante spørgsmål om grænserne for, hvad man med rimelighed burde kunne have forudset, og hvem der skal bære risikoen og smerten.

Hos HjulmandKaptain har vi et kompetent hold af advokater klar, der har de dybe kompetencer og den brede erfaring til at hjælpe virksomheder igennem de kinesiske udfordringer.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du en sag, hvor du mangler advokathjælp?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her