30 nov 2020

Brug af satiriske tegninger – hvor går grænsen?

Vi har i Danmark en lang tradition for at lade satiriske tegninger og parodier være en del af den offentlige debat. Men det kan være i strid med ophavsretsloven, hvis man som led i en offentliggørelse af sine meninger anvender ophavsretligt beskyttet materiale for at understrege sin pointe eller for at skabe blikfang for ens holdning.

HjulmandKaptains fagchef for IPR, advokat Jonas Rubien, gav interview til TV2 News vedrørende dommen fra Københavns Byret omhandlende sagen om Berlingske Tidendes satiriske reference til kunstværket Den Lille Havfrue.

Den Lille Havfrue er vel nok en af Danmarks mest kendte skulpturer og pryder Langelinie i København, hvor den hvert år besøges af turister fra hele verden.

Skulpturen er lavet af den kendte billedkunstner Edvard Eriksen og er beskyttet som et kunstnerisk værk i medfør af ophavsretslovens regler, og gennem tiderne har den været omdrejningspunkt for en række retssager vedrørende brud på disse rettigheder.

Senest har Den Lille Havfrue været genstand for et civilretligt søgsmål i Københavns Byret, idet den ansvarlige chefredaktør for Berlingske Tidende var sagsøgt af Edvard Eriksens arvinger for brug af Den Lille Havfrue som motiv i to satiriske sammenhænge, henholdsvis som en satirisk tegning og satirisk fotografi.

Dommen er ikke trykt, men er refereret på byrettens hjemmeside her

Krænkelsen

Ifølge sagsresumeet fra Københavns Byret havde arvingerne anlagt sag mod chefredaktøren, idet Berlingske Tidende uden samtykke havde gjort brug af kunstværket ved at lade Den Lille Havfrue være blikfang for to artikler i avisen. I begge tilfælde havde Berlingske Tidende grafisk bearbejdet udseendet på skulpturen med henblik på at understøtte temaet for de to artikler.

I den forbindelse fandt byretten:

”Efter en konkret lighedsbedømmelse finder retten, at tegningen og fotografiet efterlader Berlingskes læsere med en af Berlingske tilsigtet oplevelse af identitet og lighed med Den Lille Havfrue. Herefter, og da retten således ikke finder, at der er tale om nye og selvstændige værker, jf. Ophavsretslovens § 4, st. 2, finder retten, at tegningen og fotografiet krænker Billedhuggeren Edvard Eriksens Arvinger I/S´ rettigheder efter ophavsretslovens § 2 og 3, stk. 2.”

Havde byretten i den konkrete sag fundet, at den satiriske tegning og billede havde resulteret i nye egentlige selvstændige satiriske værker, der adskilte sig tilstrækkeligt fra Den Lille Havfrue, var udfaldet af sagen faldet ud til Berlingskes fordel. Det følger nemlig af ophavsretslovens § 4, stk. 2, at ophavsretten til et nyt og selvstændigt værk, som er frembragt gennem fri benyttelse af et andet, ikke er afhængig af ophavsretten til det oprindelige værk.

Det gjorde byretten imidlertid ikke.

Hvordan kan en satiretegning være ulovlig?

Vi har i Danmark en lang tradition for at lade satiriske tegninger og parodier være en del af den offentlige debat. Dette gælder ikke mindst i den politiske debat, hvor der snart ikke er den politiker, der ikke har måtte finde sig i at blive udsat for satire som led i deres virke.

At lave satiretegninger er en del af den offentlige debat og er beskyttet i henhold til ytringsfriheden i den danske grundlov (§ 77) og den europæiske menneskerettighedskonvention (artikel 10). Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene.

At ens udtalelser sker under ansvar for domstolene vil sige, at alle må sige, hvad de tænker og mener, men at man også må tage ansvaret for det, man siger eller skriver. Lovgivningen sætter nemlig nogle grænser for, hvad og hvordan man må sige sin mening.

Det kan eksempelvis være i strid med straffelovens regler om injurier at udtale sig offentligt på en måde, der er egnet til at krænke en andens ære.

På samme måde kan det være i strid med ophavsretsloven, hvis man som led i en offentliggørelse af sine meninger, anvender ophavsretligt beskyttet materiale for at understrege sin pointe eller for at skabe blikfang for ens holdning.

Man må huske på, at chefredaktøren ikke er blevet stævnet af arvingerne til Edvard Eriksen på baggrund af ytringerne i artiklerne isoleret set, men for at gøre den Den Lille Havfrue til en del af disse ytringer – altså at understøtte artiklens redaktionelle indhold rent grafisk.

Det er denne brug, som Københavns Byret mener udgør en krænkelse af ophavsretten.

Er alle satiretegninger så ulovlige?

Nej bestemt ikke. Det følger af såvel dansk som europæisk retspraksis, at satire og parodier på et ophavsretligt beskyttet værk er en undtagelse til hovedreglen om, at offentliggørelse af beskyttede værker kræver et samtykke fra ophavsmanden. Undtagelsen er dog ikke absolut, idet også satire og parodier skal respektere en rimelig balance mellem på den ene side ophavsmandens interesser og på den anden side den generelle ytringsfrihed.

Ophavsmandens interesser er i den forbindelse, at han ikke skal tåle at blive associeret med budskaber, der kan skade hans kunstneriske eller personlige integritet.

Domstolene vil altså konkret vurdere fra sag til sag, om en satiretegning går videre end, hvad ophavsmanden må finde sig i. I den forbindelse kan det bemærkes, at en god tommelfingerregel er, at ophavsmanden altid har en legitim interesse i ikke at blive associeret med budskaber om forskelsbehandling på baggrund af race, hudfarve eller etnisk oprindelse.

Huskeregler

  • Ophavsretten beskytter en række af kreative originale værker, såsom billeder, kunst, skulpturer og fotografier.
  • Offentliggørelse af sådanne værker (herunder bearbejdelser af værket) kræver samtykke.
  • Satire og parodier kræver ikke samtykke, med mindre budskaberne vil kunne krænke kunstnerens integritet.

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med ophavsret eller IPR generelt, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for rådgivning ifm. ophavsret eller IPR generelt?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her