Konkurrencerådet har den 31. maj 2017 afgjort, at Icopal Danmark ApS, Nordic Waterproofing A/S, Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening og Tagpapbranchens Oplysningsråd har overtrådt konkurrenceloven ved at have indgået en konkurrencebegrænsende aftale.

Den konkurrencebegrænsende adfærd omfatter vedtagelsen af anvisninger, der har været anvendt som branchestandard i forbindelse med benyttelse af tagpapprodukter. Konkurrencerådets afgørelse er anket til konkurrenceankenævnet, der den 14. juli har afvist at tillægge rådets afgørelse opsættende virkning, mens ankesagen verserer. Dermed har Konkurrenceankenævnet bekræftet, at branchestandarden - de såkaldte TOR-anvisninger - omgående skal bringes til ophør.

Med afgørelsen er der sat fokus på branchestandarder og brancheanvisninger i forhold til konkurrenceloven. Konkurrencerådet har konkret vurderet, at fastsættelsen af standarden for brugen af tagpapprodukter har haft til formål at begrænse konkurrencen på området.

Konkurrencerådet har i afgørelsen fremhævet EU-Kommissionens retningslinjer for horisontale aftaler, at standarder normalt har positive økonomiske virkninger men at branchestandarder, som er et led i en bredere restriktiv aftale, der tager sigte på at udelukke faktiske eller potentielle konkurrenter, har et konkurrencebegrænsende formål og dermed ikke er lovlige.

Konkurrencerådet har i sagen vurderet, at parternes aftale og/eller samordnede praksis udgør en bredere restriktiv aftale, herunder ved anvendelse af en standard i forbindelse med benyttelse af tagpapprodukter, og har udstedt et påbud om at ophøre hermed.

Konkurrencerådet mener dog ikke, at Tagpapbranchens Oplysningsråd har fulgt rådets påbud om ophævelse af branchestandarden og har den 28. juni 2017 anmeldt Tagpapbranchens Oplysningsråd til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på strafferetlig forfølgelse.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

 

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for en advokat med speciale i konkurrenceret?

Book et møde i dag

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt for at aftale et uforpligtende møde.