Spørgsmålet, om hvorvidt bestyrelseshverv kan betragtes som selvstændig virksomhed, er ofte diskuteret, og er da også ofte genstand for prøvelse ved skattemyndighederne.

Spørgsmålet er relevant af flere årsager, bl.a. for at fastslå, hvorvidt bestyrelsesarbejdet er personlig indkomst eller skal betragtes som selvstændig virksomhed. Hvis det sidste er tilfældet, kan indkomsten placeres i et selskab eller rubriceres under virksomhedsskatteordningen.


Praksis på området er særdeles restriktiv, og udgangspunktet er, at bestyrelsesarbejde skal kategoriseres som personlig indkomst.

Praksis anerkender dog, at der er tale om selvstændig virksomhed i de tilfælde, hvor bestyrelsesarbejdet er en integreret del og udslag af konsulentarbejde. Typeeksemplet er advokater.

Konsekvenserne af, at et bestyrelseshonorar bliver betragtet som personlig indkomst, er at SKAT også beskatter det herefter. Typisk vil det sige med en højere procentsats og uden mulighed for opsparing (i selskabet).

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du en sag, hvor du mangler advokathjælp?

Book et gratis møde i dag

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt for at aftale et uforpligtende møde.