Sten Bønsing

Videnjurist, ph.d. og professor

Kontaktoplysninger
Mobil: +45 22 31 13 92
LinkedIn:
Beskrivelse

Sten Bønsing er ansat på deltid hos HjulmandKaptain som intern videnjurist. Sten har en forskerbaggrund og er professor i forvaltningsret, når han ikke arbejder hos HjulmandKaptain. Han har i mere end 15 år forsket på universitetet inden for bl.a. forvaltningsret, hvor han har skrevet bøger og artikler om offentligretlige emner. Ved siden af dette har han løbende rådgivet virksomheder, myndigheder, advokater og borgere.

I 2014 blev han tilknyttet HjulmandKaptain som ekspert i forvaltningsret og andre offentligretlige emner. Dette skete som led i HjulmandKaptains fokus på at være opdateret med den nyeste viden inden for området.

Sten Bønsing har skrevet ph.d.-afhandling om erhvervsdrivendes retsstilling, hvis de indbringes for klagenævn. Sten er meget anvendt af medierne som ekspert om offentlige myndigheders retsforhold og citeres ca. 500 gange årligt i danske medier. Sten Bønsing rådgiver særligt inden for forvaltningsret, offentlighedsloven, persondataret, kommunalret, EU-ret og statsret.

Primære kompetenceområder
-
Forvaltningsret
- Offentligret
- Persondataret
- Kommunalret
- EU-ret
- Statsret

Tillidshverv
- Bestyrelsesmedlem i Forening for Kommunalret og Forvaltningsret i Danmark
- Formand for Juridisk Forening i Aalborg

Primære arbejdssted Aalborg

Kontaktoplysninger

Mobil

+45 22 31 13 92

Mail