David Kjølby Larsen

Advokat

Kontaktoplysninger
Mobil: +45 28 29 94 84
Telefon: +45 72 21 16 97
LinkedIn:
Beskrivelse

David Kjølby Larsen kom til HjulmandKaptain i 2013. David rådgiver både danske og udenlandske klienter om kontraktretlige forhold og konflikthåndtering. Davids primære specialer er entrepriseret (både on- og offshore), kommercielle og internationale kontrakter samt procesret og voldgift. Desuden har David erfaring med forhandling og udformning af internationale kontrakter inden for offshore vindenergi blandt andet i relation til fabrikation, indkøb, transport og logistik.

David har siden 2014 været tilknyttet Aalborg Universitet, the Department of Mechanical and Manufacturing Engineering som ekstern underviser i faget Commercial Law.

Udstationering: Bladt Industries A/S fra 1. april til 1. november 2016.

Specialer
Energi og Infrastruktur
Entrepriseret
Internationale kontrakter
Industri og Produktion
Rets- og Voldgiftssager

ENGLISH

David Kjølby Larsen has been employed with HjulmandKaptain since 2013. David advises both Danish and foreign clients on contracts and dispute resolution. David’s primary areas of specialisation are construction law (both on and off shore), commercial and international contracts, as well as litigation and arbitration. Further, David has experience in negotiating and drafting international contracts within the offshore wind energy sector, among other things in relation to manufacturing, purchasing, transport and logistics.

Since 2014, David has been employed with Aalborg University, the Department of Mechanical and Manufacturing Engineering as an external lecturer in the subject Commercial Law.

Stationing: Bladt Industries A/S from 1 April to 1 November 2016.

Primary areas of practice:
Energy and Infrastructure
Construction Law
International Constracts
Industry and Production
Litigation and Arbitration

Primære arbejdssted Aalborg

Kontaktoplysninger

Mobil

+45 28 29 94 84

Telefon

+45 72 21 16 97

Mail