Christina Uggerby

Advokat (L)

Kontaktoplysninger
Telefon: +45 7015 1000
LinkedIn:
Beskrivelse

Christina Uggerby er advokat og beskæftiger sig hovedsageligt med Familieret, Arveret, Tvangsfjernelsessager og Ejendomshandler.

Christinas rådgivning omfatter primært skilsmisse, samlivsophævelse, forældremyndigheds-, bopæls- og samværssager, udarbejdelse af testamenter, ægtepagter, samejeoverenskomster og samlivskontrakter samt køb og salg af fast ejendom, herunder privatretlig rådgivning i forbindelse hermed.

Christina er desuden optaget på Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariats liste og er medlem af Danske Familieadvokater.

Primære arbejdssted Aalborg

Kontaktoplysninger

Telefon

+45 7015 1000

Mail