Anpartsselskaber

Anpartsselskaber

Et anpartsselskab (ApS) er et kapitalselskab, det vil sige et selskab hvor kapitalejernes (anpartshaverne) indskud er fordelt på anparter, og hvor kapitalejerne alene hæfter med deres indskud i selskabet.

Selskabskapitalen i et anpartsselskab skal som minimum være på DKK 40.000, og dette beløb kan indskydes enten i kontanter eller i andre værdier end kontanter (apportindskud). Stiftes selskabet ved indskud andre værdier end kontanter, skal der ved stiftelsen udarbejdes en vurderingsberetning.

Ledelsen i et anpartsselskab kan udformes på tre forskellige måder: (i) Der vælges en bestyrelsen og en direktion, (ii) der vælges et tilsynsråd og en direktion eller (iii) der vælges udelukkende en direktion. Den væsentligste forskel mellem bestyrelse og tilsynsråd er, at bestyrelsen er en del af ledelsen og dermed har et selvstændigt ledelsesansvar. Et tilsynsråd er ikke en del af ledelsen, men fører alene tilsyn med selskabets direktion.

Der er i anpartsselskaber valgfrihed med hensyn til hvor mange medlemmer bestyrelsen, tilsynsrådet og direktionen skal have, ligesom der i forhold til aktieselskaber er en større fleksibilitet med hensyn til at være medlem af både bestyrelsen og direktionen.

Anpartsselskaber er omfattet af årsregnskabsloven, det vil sige at man skal udarbejde et årsregnskab, der som udgangspunkt skal dække en periode på 12 måneder. Årsregnskabet skal indsendes til og bliver offentliggjort af Erhvervsstyrelsen. Årsregnskabet skal som udgangspunkt revideres og påtegnes af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Såfremt anpartsselskabet opfylder to ud af følgende tre kriterier, kan man vælge at ikke at lade årsregnskabet revidere: (i) En balancesum på DKK 4 mio., (ii) en nettoomsætning på DKK 8 mio. og/eller (iii) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.

Se eksempel på Anpartsselskab - Stiftelsesdokument og Anpartsselskab - vedtægter

Kontakt

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for en advokat med speciale i selskabsret?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Udfyld felterne, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her