Aktieselskaber

Aktieselskaber

Et aktieselskab (A/S) er et kapitalselskab, det vil sige et selskab, hvor kapitalejernes (aktionærernes) indskud er fordelt på aktier, og hvor kapitalejerne alene hæfter med deres indskud i selskabet.

Selskabskapitalen i et aktieselskab skal som minimum være på DKK 400.000, og dette beløb kan indskydes enten i kontanter eller i andre værdier end kontanter (apportindskud). Stiftes selskabet ved indskud andre værdier end kontanter, skal der ved stiftelsen udarbejdes en vurderingsberetning. Stiftes selskabet ved kontantindskud, vil man kunne beslutte at kun 25% af beløbet skal indbetales, det vil sige at min. DKK 100.000 skal indbetales ved stiftelsen. Resten skal indbetales, når selskabets ledelse kræver dette.

Ledelsen i et aktieselskab skal bestå af to niveauer: Enten skal der vælges en bestyrelsen og en direktion, eller der skal vælges et tilsynsråd og en direktion. Den væsentligste forskel er, at bestyrelsen er en del af ledelsen og dermed har et selvstændigt ledelsesansvar. Et tilsynsråd er ikke en del af ledelsen, men fører alene tilsyn med selskabets direktion.

Bestyrelsen i et aktieselskab skal består af minimum tre personer, hvoraf én skal udpeges som formand. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Hvis selskabet har mere end 35 medarbejdere, har medarbejderne ret til at vælge et antal repræsentanter til bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer er ligestillede, uanset om de er valgt af generalforsamlingen eller medarbejderne.

Formanden for bestyrelsen må ikke samtidig være direktør i selskabet, men en direktør må gerne være menigt medlem af bestyrelsen. Dog er det således, at flertallet af bestyrelsens medlemmer ikke samtidig må være direktører i selskabet.

Direktionen i et aktieselskab skal bestå af mindst én direktør, og direktionen udpeges og afskediges af bestyrelsen (tilsynsrådet).

Aktieselskaber er omfattet af årsregnskabsloven, det vil sige at man skal udarbejde et årsregnskab, der som udgangspunkt skal dække en periode på 12 måneder. Årsregnskabet skal indsendes til og bliver offentliggjort af Erhvervsstyrelsen. Årsregnskabet skal som udgangspunkt revideres og påtegnes af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Såfremt aktieselskabet opfylder to ud af følgende tre kriterier, kan man vælge at ikke at lade årsregnskabet revidere: (i) En balancesum på DKK 4 mio., (ii) en nettoomsætning på DKK 8 mio. og/eller (iii) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.

Se eksempel på stiftelsesdokument Aktieselskab - Stiftelsesdokument og Aktieselskab - vedtægter

 

Kontakt

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for en advokat med speciale i selskabsret?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Udfyld felterne, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her