GDPR-Academy

Bliv medlem af HjulmandKaptains GDPR-Academy

Har du ansvaret for overholdelsen af persondataforordningen i en virksomhed eller hos en offentlig myndighed?

Ønsker du sparring med ligesindede i et forum, hvor I kan rådføre jer med specialister?

Så er HjulmandKaptains GDPR-Academy måske noget for dig.

Som medlem af HjulmandKaptains GDPR-Academy bliver du en del af et professionelt netværk med skarpt fokus på, hvordan du kan håndtere reglerne i persondataforordningen i praksis.

Netværket henvender sig til dig, der er med til at sikre, at persondataforordningen overholdes i virksomheden/hos myndigheden. Du er f.eks.informationssikkerhedsansvarlig, databeskyttelsesrådgiver eller på anden vis ansvarlig for håndtering af personoplysninger.

GDPR i fokus

Med persondataforordningens ikrafttræden den 25. maj 2018 har mange arbejdet hårdt på at implementere forordningen, udforme persondatapolitikker, sletteprocedurer og informationssikkerhedspolitikkerne - og nu hvor de nye regler er en realitet, ser vi, at der ofte kan opstå spørgsmål i forhold til håndtering af reglerne i praksis, ligesom der er et stort behov for at holde sig ajour med ny praksis og fortolkning af reglerne.

Det får du ud af at være medlem

Formålet med GDPR-Academy er at skabe et forum, hvor du løbende får råd og vejledning, der ruster dig og din virksomhed/myndighed til at håndtere de mange persondataretlige regler og potentielle udfordringer.

Ved deltagelse i HjulmandKaptains GDPR-Academy får du:

  • Nyeste viden inden for håndtering af persondatareglerne
  • Kompetent sparring på konkrete GDPR-udfordringer
  • Specialisters GDPR-råd

Fire gange årligt vil du blive inviteret til arrangementer i GDPR-Academy. 

Her vil vores persondatateam holde oplæg med afsæt i et relevant persondataretligt emne, og der vil efterfølgende være dialog og sparring.

Møderne afholdes på HjulmandKaptains kontor i Aalborg.

Det er gratis at være medlem af GDPR-Academy.

GDPR-Academy er inddelt i to, ét for offentlige myndigheder og ét for private virksomheder.

Lyder det som noget for dig?

Lyder HjulmandKaptains GDPR-Academy som noget for dig? Så tilmeld dig via mail til lbb@70151000.dk. Der er et begrænset antal pladser.

Du kan læse nærmere om emnerne ved det kommende arrangement i GDPR-Academy her

Har du spørgsmål, eller kunne du tænke dig at høre nærmere, er du også velkommen til at skrive eller ringe til Karina Søndergaard på mail: kso@70151000.dk eller tlf.: +45 7221 1685.

Kontakt