Bliv medlem af HjulmandKaptains GDPR-Academy

Har du ansvaret for overholdelsen af persondataforordningen i en virksomhed eller hos en offentlig myndighed?

Ønsker du sparring med ligesindede i et forum, hvor I kan rådføre jer med specialister?

Så er HjulmandKaptains GDPR-Academy måske noget for dig.

Som medlem af HjulmandKaptains GDPR-Academy bliver du en del af et professionelt netværk med skarpt fokus på, hvordan du kan håndtere reglerne i persondataforordningen i praksis.

Netværket henvender sig til dig, der er med til at sikre, at persondataforordningen overholdes i virksomheden/hos myndigheden. Du er f.eks.informationssikkerhedsansvarlig, databeskyttelsesrådgiver eller på anden vis ansvarlig for håndtering af personoplysninger.

GDPR i fokus
Med persondataforordningens ikrafttræden den 25. maj 2018 har mange arbejdet hårdt på at implementere forordningen, udforme persondatapolitikker, sletteprocedurer og informationssikkerhedspolitikkerne - og nu hvor de nye regler er en realitet, ser vi, at der ofte kan opstå spørgsmål i forhold til håndtering af reglerne i praksis, ligesom der er et stort behov for at holde sig ajour med ny praksis og fortolkning af reglerne.

Det får du ud af at være medlem
Formålet med GDPR-Academy er at skabe et forum, hvor du løbende får råd og vejledning, der ruster dig og din virksomhed/myndighed til at håndtere de mange persondataretlige regler og potentielle udfordringer.

Ved deltagelse i HjulmandKaptains GDPR-Academy får du:

  • Nyeste viden inden for håndtering af persondatareglerne
  • Kompetent sparring på konkrete GDPR-udfordringer
  • Specialisters GDPR-råd

Fire gange årligt vil du blive inviteret til arrangementer i GDPRAcademy.

Her vil vores persondatateam holde oplæg med afsæt i et relevant persondataretligt emne, og der vil efterfølgende være dialog og sparring.

Møderne afholdes på HjulmandKaptains kontor i Aalborg.

Det er gratis at være medlem af GDPR-Academy.

Lyder det som noget for dig?
Lyder HjulmandKaptains GDPR-Academy som noget for dig? Så tilmeld dig via mail til lbb@70151000.dk. Der er et begrænset antal pladser.

Andet arrangement er den 24. januar 2019. Du kan læse mere om det her

Har du spørgsmål, eller kunne du tænke dig at høre nærmere, er du også velkommen til at skrive eller ringe til Karina Søndergaard på mail: kso@70151000.dk eller tlf.: +45 7221 1685.

Kontakt