Kom til formiddagsmøde hos HjulmandKaptain den 11. april 2019. Her stiller vi skarpt på, hvordan du kan optimere og effektivisere dit udbud.

På mødet sætter vi blandt andet fokus på korrekt oprettelse af udbudsbekendtgørelser og ESPD. Hør blandt andet om indhentelse af dokumentation i forbindelse med ESPD, herunder ved miniudbud, under en rammeaftales levetid og i forbindelse med prækvalifikation.

Vi ser derudover nærmere på korrekt opgørelse af indkøbets værdi i forbindelse med vurdering af overskridelse af tærskelværdier og dermed valg af udbudsprocedure.

I løbet af kurset vil du også blive opdateret på nye og vigtige kendelser fra Klagenævnet for Udbud.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har en konkret problemstilling i relation til emnet, du ønsker, vi behandler anonymt på mødet.

Mødet henvender sig primært til udbudskonsulenter, udbudsjurister og offentlige medarbejdere, som håndterer udbudsprocesser af vare- og tjenesteydelser under udbudsloven og forsyningsvirksomhedsdirektivet

Oplægsholdere på mødet er Laura Stadum og Martin Holmgaard Thomsen

Deltagelse er gratis - tilmelding senest tirsdag den 9. april 2019

Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen
HjulmandKaptain

Bemærk: HjulmandKaptain opbevarer dine tilmeldingsdata i op til 12 måneder efter arrangementets afholdelse. Dette gør vi for at kunne optimere vores arrangementer, og det er meget brugbart for os at kunne se, hvilke deltagere der var med til sidst lignende arrangement. Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand.

Tilmeld arrangement
11 april kl. 09:00 - 11:00 9 april Østre Havnegade 12, 5. sal, 9000 Aalborg Få rutevejledning