HjulmandKaptain inviterer til møde med fokus på reglerne om statsstøtte, og hvordan kommuner og andre offentlige myndigheder og virksomheder undgår at benytte statsmidler i strid med reglerne.

Reglerne om statsstøtte findes både i den danske konkurrencelov og i EUF-traktaten. Reglerne håndhæves af Konkurrencerådet og EU-Kommissionen. Reglerne er komplekse: visse former for statsstøtte er umiddelbart forenelige med reglerne eller omfattet af en gruppefritagelse, mens andre former for statsstøtte er uforenelige og vil medføre krav om tilbagebetaling, medmindre der gives en individuel godkendelse.

En overtrædelse af reglerne vil, udover krav om tilbagebetaling til statskassen, medføre risiko for erstatningsansvar og dårlig presseomtale.

HjulmandKaptain giver dig et overblik over reglerne, med udgangspunkt i praktiske eksempler og afgørelser.

På mødet sættes fokus på følgende emner:

  • Statsstøttereglerne
  • Statsstøttetesten
  • Konkurrencefordrejning og samhandelspåvirkning
  • Gruppefritagelser
  • Mulighed for individuel godkendelse
  • Påbud om tilbagebetaling
  • Lovlig støtte i henhold til offentlig regulering
  • Kommunalfuldmagten

Mødet henvender sig til embedsmænd.

Deltagelse er gratis - tilmelding senest den 4. marts 2018.

Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen
HjulmandKaptain

Se invitationen i print-venlig version her

Der er lukket for tilmelding.
6 marts kl. 09:00 - 11:00 4 marts Østre Havnegade 12, 5. sal, 9000 Aalborg Få rutevejledning