Kom til formiddagsmøde den 28. februar 2019, hvor vi retter fokus mod reglerne inden for det sociale område. Hør blandt andet nærmere om mellemkommunal refusion og forholdet mellem kommuner og Socialtilsyn.

Mødet henvender sig til sagsbehandlere, der beskæftiger sig med sociale sager.

På mødet gennemgås udvalgte nyere afgørelser fra Ankestyrelsen, og vi ser nærmere på spørgsmål om afgrænsning af kompetencer mellem kommuner og Socialtilsyn. Hvornår er det kommunens ansvar, og hvornår træder Socialtilsynet ind?

Du vil på mødet også høre nærmere om mellemkommunal refusion. Kommunerne har øgede udgifter til mellemkommunal refusion og bør have fokus på området. Du hører om den nyeste retspraksis inden for området og vil få gode råd til, hvilke forhold sagsbehandlerne bør være opmærksomme på i forhold til mellemkommunal refusion.

Endeligt behandles spørgsmål om borgernes selvbestemmelsesret, herunder muligheden for at etablere værgemål.

På mødet inddrages eksempler og relevant praksis. Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har en konkret problemstilling i relation til emnet, du ønsker, vi behandler anonymt på mødet.

Oplægsholdere på mødet er Niels Vase, Birgitte Pedersen og Mikkel Buchwald Møller

Deltagelse er gratis - tilmelding senest tirsdag den 26. februar 2019

Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen
HjulmandKaptain

Der er lukket for tilmelding.
28 februar kl. 09:00 - 11:00 26 februar Østre Havnegade 12, 5. sal, 9000 Aalborg Få rutevejledning