(5) Kommende arrangementer

22 jan

Forsyningsvirksomheder - udbudspligt og ekspropriationssager

Østre Havnegade 12, 5. sal, 9000 Aalborg

Mødet henvender sig primært til medarbejdere ved forsyningsvirksomheder. På mødet bliver du opdateret på udbudsprocessen under forsyningsvirksomhedsdirektivet og nyeste praksis fra Klagenævnet for Udbud. Derudover bliver nyeste praksis fra forsyningsvirksomheders ekspropriationssager gennemgået...
24 jan

GDPR-Academy - Arrangement 2

Østre Havnegade 12, 5. sal, 9000 Aalborg

Emnerne på dagen vil være: The right to be forgotten (slettepligten) Hvordan dokumenterer organisationen overholdelse af GDPR Tilmelding senest tirsdag den 22. januar 2018 på mail til lbb@70151000.dkDu vil modtage en mail med bekræftelse på din deltagelse. Du kan læse mere om HjulmandKapt...
28 feb

Det sociale område - hvilke regler gælder?

Østre Havnegade 12, 5. sal, 9000 Aalborg

Mødet henvender sig til sagsbehandlere, der beskæftiger sig med sociale sager. På mødet gennemgås udvalgte nyere afgørelser fra Ankestyrelsen, og vi ser nærmere på spørgsmål om afgrænsning af kompetencer mellem kommuner og Socialtilsyn. Hvornår er det kommunens ansvar, og hvornår træder Socialti...
12 mar

Nyheder inden for kommunalretten

Østre Hanvegade 12, 5. sal, 9000 Aalborg

Mødet henvender sig primært til kommunalt ansatte. På mødet får du indblik i nyeste praksis fra Kommunaltilsynet, og vi giver en status på udviklingen af kommunalfuldmagten og praksis vedrørende statsstøtte. Desuden gennemgås praksis angående embedsmænds sandhedspligt samt reglerne for, i hvilk...
04 apr

Udbud for eksperter

Østre Havnegade 12, 5. sal, 9000 Aalborg

På mødet sætter vi blandt andet fokus på korrekt oprettelse af udbudsbekendtgørelser og ESPD. Hør blandt andet om indhentelse af dokumentation i forbindelse med ESPD, herunder ved miniudbud, under en rammeaftales levetid og i forbindelse med prækvalifikation. Vi ser derudover nærmere på korrekt...