(6) Kommende arrangementer

06 mar

Få overblik over reglerne om statsstøtte

Østre Havnegade 12, 5. sal, 9000 Aalborg

Reglerne om statsstøtte findes både i den danske konkurrencelov og i EUF-traktaten. Reglerne håndhæves af Konkurrencerådet og EU-Kommissionen. Reglerne er komplekse: visse former for statsstøtte er umiddelbart forenelige med reglerne eller omfattet af en gruppefritagelse, mens andre former for st...
20 mar

Nyheder i forvaltningsretten

Østre Havnegade 12, 5. sal, 9000 Aalborg

Der stilles løbende store krav til offentlige myndigheder og offentligt ansatte. Forvaltningsretten udvikler sig hastigt, og det kan i det daglige være svært at følge med den seneste praksis. På morgenmødet får du overblikket, som sikrer, at du er opdateret med de seneste og væsentligste nyheder....
03 apr

Sociale institutioner - hvilke regler gælder?

Østre Havnegade 12, 5. sal, 9000 Aalborg

Kravene til sociale institutioner stiger hele tiden som følge af lovgivningen, krav fra kommunerne og sager i pressen. På mødet sættes fokus på følgende emner: Kommunernes ret til at flytte borgere Hvornår kan en institution kræve ændringer i aftalen som følge af ændringer i borgerens forhol...
11 apr

Ændringer i udbudsmaterialet og kontrakten - hvad må du?

Østre Havnegade 12, 5. sal, 9000 Aalborg

Udbudsloven, herunder ligebehandling- og gennemsigtighedsprincippet, foreskriver, at udbud skal offentliggøres med et fastlagt tildelingskriterie, mindstekrav, ønsker og evalueringsmetode. Men hvad gør du som ordregiver, hvis der er omstændigheder, der ændrer sig efter offentliggørelse? F.eks. på...
07 jun

Fokus på udbudsretten og statsstøtteproblematik

Østre Havnegade 12, 5. sal, 9000 Aalborg

Sommeren er over os, og det er typisk tid til offentliggørelse af en masse udbud. Udbudsloven har fungeret i 2,5 år, og vi gør status på, hvad der virker, og hvad der ikke virker og giver løsningsforslag herpå. Derudover stiller vi skarpt på nyeste praksis og tendenser i udbudsverdenen. Yderlige...
14 jun

Kystsikring - mulighederne i ny lov

Østre Havnegade 12, 5. sal, 9000 Aalborg

På mødet orienteres om indholdet af den lov, der forventes vedtaget og navnlig om: Den nye formålsbestemmelse i loven Muligheden for at gennemføre kystbeskyttelse også for ubebyggede arealer Muligheden for valg af nye tekniske løsninger, herunder hård kystsikring Overflytning af kompetence...