(10) Kommende arrangementer

25 okt

IPR-TECH Netværk - Møde 1

Østre Havnegade 12, 5. sal, 9000 Aalborg

Så er denne netværksgruppe måske noget for dig. Hos HjulmandKaptain har vi oprettet en netværksgruppe, som henvender sig til virksomhedsejere, iværksættere og in-house jurister samt alle, der til daglig beskæftiger sig med arbejdsopgaver, hvor immaterialretten gør sig gældende. Du kan læse mere...
30 okt

Nye standarder i byggebranchen - bliv opdateret på de nye aftalesæt

Østre Havnegade 12, 5. sal, 9000 Aalborg

I juni 2018 blev de endelige ændringer af de velkendte aftalesæt inden for entrepriseretten AB 92, ABT 93 og ABR 89 offentliggjort. Det anbefales fra AB-udvalgets side, at de nye AB-aftalevilkår anvendes ved projekter, der påbegyndes efter den 1. januar 2019. Det er derfor væsentligt, at din vir...
01 nov

GDPR-Academy - Arrangement 1

Østre Havnegade 12, 5. sal, 9000 Aalborg

Emnerne på dagen vil være: Vores erfaringer med implementeringsprojekter Krav om brug af sikker mail - ny praksis fra 1. januar 2019 Tilmelding senest tirsdag den 30. oktober på mail til lbb@70151000.dk.Du vil modtage en mail med bekræftelse på din deltagelse. Du kan læse mere om Hjulmand...
22 nov

Ekspropriation, planloven og kystbeskyttelse - hvad er status?

Østre Havnegade 12, 5. sal, 9000 Aalborg

Mødet henvender sig til alle, der som sagsbehandlere i praksis beskæftiger sig med plan- og miljøsager. På dette møde bliver udvalgte nyere miljøafgørelser fra klagenævn og domstole gennemgået, og vi ser nærmere på afgørelsernes betydning for praksis. Derudover giver vi en status på planloven o...
28 nov

Generationsskifte og landbrugets økonomiske situation

Østre Havnegade 12, 5. sal, 9000 Aalborg

Vi har inviteret Chefstrateg Svend Jørgen Jensen, som stiller skarpt på renteform, konjunkturspørgsmålet og strategiske overvejelser i landbruget. Svend Jørgen Jensen vil i sit indlæg lægge vægt på spørgsmålet om fast eller variabel rente. Han gennemgår råvaremarkederne med den cykliske udviklin...
04 dec

GDPR-opdatering i offentligt regi

Østre Havnegade 12, 5. sal, 9000 Aalborg

Mødet henvender sig primært til de medarbejdere i kommunen, som arbejder med persondata, eller som har ansvaret for den behandling af personoplysninger, kommunen foretager. Persondataforordningen har nu været en realitet i flere måneder, og der er skabt et grundlag for, hvordan håndteringen af p...
22 jan

Forsyningsvirksomheder - udbudspligt og ekspropriationssager

Østre Havnegade 12, 5. sal, 9000 Aalborg

Mødet henvender sig primært til medarbejdere ved forsyningsvirksomheder. På mødet bliver du opdateret på udbudsprocessen under forsyningsvirksomhedsdirektivet og nyeste praksis fra Klagenævnet for Udbud. Derudover bliver nyeste praksis fra forsyningsvirksomheders ekspropriationssager gennemgået...
28 feb

Det sociale område - hvilke regler gælder?

Østre Havnegade 12, 5. sal, 9000 Aalborg

Mødet henvender sig til sagsbehandlere, der beskæftiger sig med sociale sager. På mødet gennemgås udvalgte nyere afgørelser fra Ankestyrelsen, og vi ser nærmere på spørgsmål om afgrænsning af kompetencer mellem kommuner og Socialtilsyn. Hvornår er det kommunens ansvar, og hvornår træder Socialti...
12 mar

Nyheder inden for kommunalretten

Østre Hanvegade 12, 5. sal, 9000 Aalborg

Mødet henvender sig primært til kommunalt ansatte. På mødet får du indblik i nyeste praksis fra Kommunaltilsynet, og vi giver en status på udviklingen af kommunalfuldmagten og praksis vedrørende statsstøtte. Desuden gennemgås praksis angående embedsmænds sandhedspligt samt reglerne for, i hvilk...
04 apr

Udbud for eksperter

Østre Havnegade 12, 5. sal, 9000 Aalborg

På mødet sætter vi blandt andet fokus på korrekt oprettelse af udbudsbekendtgørelser og ESPD. Hør blandt andet om indhentelse af dokumentation i forbindelse med ESPD, herunder ved miniudbud, under en rammeaftales levetid og i forbindelse med prækvalifikation. Vi ser derudover nærmere på korrekt...