Arrangementer

(6) Kommende arrangementer

04 mar

GDPR-Academy - Arrangement 6

Østre Havnegade 12, 5. sal, 9000 Aalborg

GDPR-Academy er denne gang den 4. marts 2020: kl. 8.15 - 10.15 for private virksomhederkl. 13.30 - 15.30 for offentlige institutioner Emnerne for de to arrangementer vil være følgende: For private virksomheder: Håndtering af brug og offentliggørelse af billeder/videoer Awareness med medar...
10 mar

Kommuners ansvar for anbragte børn og unge

Østre Havnegade 12, 5. sal, 9000 Aalborg

Der har gennem de seneste år været øget fokus på, om offentlige myndigheder kan drages til ansvar for overgreb, som børn og unge har oplevet. Den øgede fokus har blandt andet medført, at der er sket en lovændring i forældelsesloven. Ændringen har bevirket, at der ikke indtræder forældelse for kr...
24 mar

Udbudsret for specialister 2020

Østre Havnegade 12, 5. sal, 9000 Aalborg

Beskæftiger du dig med udbud og udbudsret, så sæt kryds i kalenderen den 24. marts 2020. Endnu engang inviterer HjulmandKaptain til udbudsseminar for specialister. Martin Holmgaard Thomsen og Nicoline Skals vil denne dag sætte fokus på aktuelle emner og nyeste praksis. Det endelige program off...
21 apr

Nyeste praksis i forvaltningsretten

Østre Havnegade 12, 5. sal, 9000 Aalborg

På seminaret giver Sten Bønsing, Videnjurist, Ph.D. og Professor, og Niels Vase, Advokat og partner, dig indsigt i den seneste praksis og lovgivning inden for forvaltningsretten og kommunalretten. Der bliver taget udgangspunkt i seneste retspraksis, kommunaltilsynspraksis og udtalelser fra Folke...
05 maj

Udbudsnetværk for ordregivere og tilbudsgivere - Arrangement 2

Østre Havnegade 12, 5. sal, 9000 Aalborg

Programmet for det andet arrangement i Udbudsnetværket for ordregivere og tilbudsgivere vil blive offentliggjort cirka én måned før afholdelse af arrangementet.  Har du input til emner, eller ønsker du selv at byde ind med et oplæg, er du meget velkommen til at skrive til os. Tilmelding senest...
26 maj

Ekspropriation - krav og erstatning

Østre Havnegade 12, 5. sal, 9000 Aalborg

De mange offentlige anlægsopgaver medfører, at der gennemføres et stort antal ekspropriationer. Ekspropriation anses af borgeren som værende meget indgribende, men for anlægsmyndigheden er det en nødvendighed for samfundsudviklingen. Der står derfor meget på spil for begge parter i en ekspropria...