Spørgsmål/svar vedr. skatteret

Her kan du finde svaret på nogle af de mest stillede spørgsmål vedr. skatteret.

Kan en lønmodtager trække fra-drag fra i sin indkomst og dermed spare skat?
Ja det kan en lønmodtager, hvis der er tale om omkostninger, som har været nødvendige for at man kunne tjene sin løn. Det kunne eksempelvis være skorstensfejeren, som selv skal anskaf-fe sig sit arbejdstøj eller håndværkeren, der selv skal købe sit håndværktøj. Skatteværdien af et sådant fradrag er dog alene cirka 33% og der kan kun ske fradrag af sådanne udgifter, hvis de overstiger kr. 5.500,00 (2011).

Hvad kan man maksimalt komme til at betale i skat?
Selskaber betaler 25% i skat af alt, hvad de tjener. Fysiske per-soner kan komme til at betalt op til cirka 56,5% i skat, hvis der også skal afregnes arbejdsmarkedsbidrag. Ellers kan man mak-simalt komme til at betale 51,5% (personlig indkomst) eller 47,5% (kapitalindkomst) eller 42% (aktieindkomst). Det er således af stor betydning, hvad det er for en indtægt, der er tale om, når man skal afgøre, hvor hårdt den kan blive beskattet.

Skal ægtefæller betale gaveafgift eller boafgift, hvis man hhv. får gaver fra den anden ægtefælle eller arver denne?
Nej det skal ægtefæller ikke. Ligeledes skal ægtefæller heller ikke betale afgift af kapitalpensioner eller lignende, som kom-mer til udbetaling ved en ægtefælles død. En samlever skal der-imod betale 15% i gaveafgift eller 15% i boafgift. Det forudsæt-ter, at man enten har boet sammen i 2 år eller at man venter/ har eller har haft børn sammen.

Skal et holdingselskab betale skat af udbytte fra et datterselskab?
Det kommer an på, hvor stor en ejerandel holdingselskabet har i datterselskabet? Er ejerandelen 10% eller mere skal der ikke betales skat af udbyttet. Er ejerandelen mindre end 10% skal der betales 25% i skat af udbyttet.

Skal vi ringe dig op?Request a call

Klik herClick here

Acceptér cookies

Cookie Politik

Vi bruger cookies på www.hjulmandkaptain.dk for at optimere brugervenligheden og funktionaliteten, samt til indsamling af statistik over din færden på vores hjemmeside.

Ved at bruge vores hjemmeside, accepterer du brugen af cookies.

Læs mere om vores Cookiepolitik, herunder hvordan du sletter cookies.