Spørgsmål/svar vedr. retspleje/proces

Her kan du finde svaret på nogle af de mest stillede spørgsmål vedr. retspleje/proces.

Hvordan får jeg mine penge, som jeg har til gode, og som de ikke vil betale?
Der skal anlægges en sag, såfremt de ikke vil betale frivilligt. Retssystemet er til for at løse en sådan tvist.

Mine vinduer er utætte. Hvad skal jeg gøre?
Der kan anlægges en sag, hvor der udtages stævning og samtidig begæres syn og skøn. Vinduerne må ikke udbedres før der har været afholdt syn og skøn.  Det tager et stykke tid, så såfremt det er vigtigt, at få vinduerne udbedret indenfor kort tid, kan der fremsendes en begæring til Retten om  en isoleret bevisoptagelse.

Hvad koster det at anlægge en sag?
Det koster en retsafgift til det offentlige, som skal betales ved indlevering af stævningen til retten. Den beregnes efter sagsgenstandens størrelse, dvs størrelsen på det beløb, som man mener at modparten skal betale. Derudover koster det en berammelsesafgift, der beregnes på samme måde, og som skal betales inden hovedforhandlingen. Derudover kan man blive idømt omkostninger til modparten, såfremt man taber sagen. Dette er også afhængig af sagsgenstandens størrelse. Dertil kommer udgifter til egen advokat, og udgifter til eventuelle vidner der er indkaldt til at afgive forklaring under hovedforhandlingen.

Kan jeg få nogen til at betale mine omkostninger?
De fleste personer har en retshjælpsforsikring. Denne retshjælpsforsikring dækker, såfremt forsikringsselskabet vurderer, at man har rimelig grund til at føre proces, dvs har udsigt til at vinde sagen. Forsikringen har som udgangspunkt en forsikringssum på kr. 125.000,00. Udgifter derudover skal man selv afholde. Derudover er der en selvrisiko. Den er i de fleste forsikringer 10%, dog minimum kr. 2500,00.

Skal vi ringe dig op?Request a call

Klik herClick here

Acceptér cookies

Cookie Politik

Vi bruger cookies på www.hjulmandkaptain.dk for at optimere brugervenligheden og funktionaliteten, samt til indsamling af statistik over din færden på vores hjemmeside.

Ved at bruge vores hjemmeside, accepterer du brugen af cookies.

Læs mere om vores Cookiepolitik, herunder hvordan du sletter cookies.