Fonde & legater

HjulmandKaptain administrerer en række fonde og legater. Disse yder økonomisk støtte, hvilket man kan ansøge om via HjulmandKaptain. Du kan læse mere om dine muligheder for økonomisk støtte fra fondene og legaterne nedenfor.

Julie & Ejnar Jensens mindelegat

Fra "Julie & Ejnar Jensens mindelegat" tildeles økonomisk støtte til én eller flere dårligt stillede unge med tilknytning til Sæby eller Dronninglund kommune til brug for disse unges uddannelse i bred forstand, herunder f.eks. også højskoleophold og ophold på landbrugsskole. Som udgangspunkt kan ikke forventes udbetalt supplerende tilskud til SU med mindre ganske særlige økonomiske og sociale forhold gør sig gældende.

Legatet er stiftet af fru Julie Ottilie Jensen, da boende Brøndenvej 18, 9750 Østervrå f. 23/12 1897. Julie Ottilie Jensen afgik ved døden den 24. oktober 1996.

For at ansøge skal PDF-ansøgningen udfyldes fra Acrobat Reader eller printes og udfyldes i hånden. Ansøgningen sendes der efter til HjulmandKaptain.

Du kan hente et ansøgningsskema her.

Ansøgningen skal som minimum vedlægges kopi af ansøgerens og dennes forældres seneste årsopgørelse fra skattemyndighederne.

 

ROBLON FONDEN

ROBLON FONDEN er stiftet af fabrikant Erik Schou i 1997, grundlæggeren af ROBLON A/S.
Fondens ene formål er: "At yde støtte til unge med henblik på videreuddannelse i udlandet. Støtte skal fortrinsvis ydes til personer, der har tilknytning til Vendsyssel".

Legatet, der tildeles enkeltpersoner, kan søges af unge indenfor alle studie- og erhvervsområder til brug for længerevarende videreuddannelse i udlandet.

Legatet uddeles én gang om året i februar måned.

For at ansøge skal PDF-ansøgningen udfyldes fra Acrobat Reader eller printes og udfyldes i hånden. Ansøgningen sendes derefter til HjulmandKaptain.

Ansøgningsfristen vil fremgå af annonce i dagspressen, men kan påregnes at være omkring d. 10. januar.

Du kan hente et ansøgningsskema her >>

Fondens andet formål er: "At yde støtte til projekter af almennyttig art. Støtte skal fortrinsvis ydes til projekter i Frederikshavn Kommune".

Ansøgninger om støtte til almennyttige projekter vil blive behandlet på fondens bestyrelsesmøder i februar, maj og august og skal indsendes senest d. 15 i måneden forud som mail/vedhæftet fil til HjulmandKaptain (mail@70151000.dk).

En ansøgning skal som minimum indeholde en kort beskrivelse af projektet med angivelse af dets almennyttige indhold og et budget for projektet.

Hvis der ikke er kommet svar fra fonden inden udgangen af måneden efter bestyrelsesmødet, er ansøgningen ikke imødekommet.

 

Niels Otto Pedersen, Ø. Barkholts Mindefond

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til fornyelse af inventar i Skæve Kirke, samt at yde støtte til kirkelige aktiviteter omkring Skæve Kirke. Fonden kan tillige yde økonomisk støtte til medlemmer af menigheden ved Skæve Kirke i forbindelse med begravelse, konfirmation og lignende kirkelige aktiviteter.

Der forefindes ingen ansøgningsskemaer, men legatet annonceres i dagspressen i februar måned.

 

Niels Aage Nielsen, Ottestrup's Mindefond

Legatet er stiftet af landmand Niels Aage Nielsen, Ottestrup, Understedvej 153, 9300 Sæby, født den 16. september 1936. Niels Aage Nielsen afgik ved døden den 19. januar 2002.

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til unge, der har bopæl i Vendsyssel eller er børn af forældre, der på tildelingstidspunktet har bopæl i Vendsyssel, og er under uddannelse indenfor skov- og landbrug, herunder dyrlægeuddannelse, forstuddannelse, agronomuddannelse eller den almindelige landbrugsmæssige uddannelse.

Legatportioner uddeles årligt i maj måned i 15 år indtil 2019, hvorefter legatets kapital i det hele er uddelt.

Du kan hente et ansøgningsskema her.

 

Ella & M.K. Kierkegaard's fond

Fonden har til formål at yde støtte til borgere i Frederikshavn gamle kommune, der er værdigt trængende og over 60 år og enlige.Alle 3 betingelser skal være opfyldt. Derudover kan der ydes støtte til kulturelle, sportslige og sociale formål i Frederikshavn gamle kommune.

Fondens overskud uddeles i portioner på mindst kr. 500,00 og højest kr. 5.000,00.

Støtte ydes i december måned.

Der findes ingen ansøgningsskema, men legatet annonceres i lokalavisen for Frederikshavn.

Administrator: Advokat Gert Gandrup, Frederikshavnsvej 215, 9800 Hjørring

 

Lrs. Johs. Nielsen og hustru Johanne Nielsens mindefond

Fondens formål er at yde økonomisk hjælp til fortrinsvis juridisk studerende, men ellers studerende indenfor samfundsvidenskabelige studier ved landets universiteter, alt for så vidt sådanne studerende har haft deres skolegang, eller en væsentlig del heraf, i Frederikshavn Kommune, og alt for så vidt de efter fondsbestyrelsens skøn har gennemgået halvdelen af den pågældende uddannelse med tilfredsstillende resultat.

Legater udbetales i maj /juni.

Der findes ingen ansøgningsskema, men legatet annonceres på Århus, Aalborg og Københavns Universiteter.

Administrator: Advokat Gert Gandrup, Frederikshavnsvej 215, 9800 Hjørring

Skal vi ringe dig op?Request a call

Klik herClick here

Acceptér cookies

Cookie Politik

Vi bruger cookies på www.hjulmandkaptain.dk for at optimere brugervenligheden og funktionaliteten, samt til indsamling af statistik over din færden på vores hjemmeside.

Ved at bruge vores hjemmeside, accepterer du brugen af cookies.

Læs mere om vores Cookiepolitik, herunder hvordan du sletter cookies.