2. fase af selskabsloven er trådt i kraft

1. fase

Den 1. marts 2010 trådte 1. fase af den nye selskabslov i kraft. Loven erstatter aktie- og anpartsselskabsloven.  Lovens ikrafttræden af fase 1 indebar, at langt hovedparten af selskabslovens bestemmelser har været gældende fra 1. marts 2010.

Selskabslovens 1. fase undtog dog blandt andet bestemmelserne om følgende forhold:

  • Mulighed for selvfinansiering
  • Mulighed for delvis indbetaling af selskabskapitalen
  • Hurtigere og lempeligere gennemførelse af fusion og spaltning
  • Bestemmelserne om det offentlige ejerregister, der skal oprettes og administreres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

2. fase

Pr. den 1. marts 2011 er 2. fase af selskabsloven trådt i kraft. Det betyder, at alle den nye selskabslovs bestemmelser er trådt i kraft, dog bortset fra de bestemmelser der vedrører det offentlige ejerregister.


Ikrafttræden af 2. fase indebærer således, at selskaberne nu får mulighed for selvfinansiering samt mulighed for at stifte selskaber og foretage kontante kapitalforhøjelser med delvis indbetaling af selskabskapitalen. Herudover bliver det lettere for selskaberne at gennemføre fusioner og spaltninger.


Bestemmelserne om det offentlige ejerregister vil blive sat i kraft på et senere tidspunkt (3. fase), men aktieselskaber er dog allerede nu (fortsat) forpligtet til i eget regi at føre en særlig fortegnelse over de oplysninger, der ville skulle indberettes til det offentlige ejerregister, såfremt dette havde været oprettet på nuværende tidspunkt. Selskabet skal desuden fremsende fortegnelsen til enhver, der måtte anmode herom.

Skal vi ringe dig op?

Klik her

Acceptér cookies

Cookie Politik

Vi bruger cookies på www.hjulmandkaptain.dk for at optimere brugervenligheden og funktionaliteten, samt til indsamling af statistik over din færden på vores hjemmeside.

Ved at bruge vores hjemmeside, accepterer du brugen af cookies.

Læs mere om vores Cookiepolitik, herunder hvordan du sletter cookies.