Politisk forligsløsning i stramningen af reglerne om succession

I en ny pressemeddelelse orienterer Skatteministeriet om, at der er indgået et forlig med de konservative vedrørende den bebudede stramning af reglerne om succession. Det er regler, der muliggør, at overdrage aktiver uden at udløse skat. Til gengæld påtager køberen sig at afregne skatten på et senere tidspunkt.

Fremover skal der kunne succederes ved overdragelse af aktier, hvis ikke 50 % af indtægter og formue - målt over en 3 årig periode - kommer fra passive aktiver, hvorved forstås værdipapirer, kontanter eller udlejningsejendomme.

Den varslede regulering af den gældende procentsats fra 75 % til 25 %, bliver således ikke en realitet.

Der bliver i stedet tale om en afbalanceret løsning, der tager presset af for de selskaber, som ikke er pengetankselskaber og derfor ikke har passive aktiver, hvis værdi overstiger 50 % af balancen og hvor indtægterne fra samme aktiver heller ikke overstiger 50 % af omsætningen.

Kun de selskaber, hvor dette ikke er tilfældet bør søges generationsskiftet inden nytår, idet de nye regler træder i kraft fra den 1.1. 2012.

Skal vi ringe dig op?

Klik her

Acceptér cookies

Cookie Politik

Vi bruger cookies på www.hjulmandkaptain.dk for at optimere brugervenligheden og funktionaliteten, samt til indsamling af statistik over din færden på vores hjemmeside.

Ved at bruge vores hjemmeside, accepterer du brugen af cookies.

Læs mere om vores Cookiepolitik, herunder hvordan du sletter cookies.