Afskaffelse af fradrag for formueforvaltningsomkostninger og nedsættelse af loftet for indbetalinger til ratepension og ophørt alderspension m.v. – L 28.

Nyt lovforslag om afskaffelse af fradrag for formueforvaltningsomkostninger og nedsættelse af loftet for indbetalinger til rate-pension og ophørt alderspension m.v.

Regeringen har den 21. november 2011 - som led i finanslovens for 2012 - fremsat lovforslag om afskaffelse af fradrag for formueforvaltningsomkostninger og nedsættelse af loftet for indbetalinger til rate-pension og ophørt alderspension m.v.

I lovforslaget foreslås det, at ophæve fradragsretten for formueforvaltningsomkostninger ved opgørelse af beskatningsgrundlaget for pensionsafkastskatten. Dette skal have virkning fra 2012.

Herved ensrettes reglerne, således at ingen former for omkostninger til formueforvaltning er fradragsberettigede og dermed fjernes incitamentet til at flytte generelle administrationsomkostninger vedr. pensionsvirksomheden over i de fradragsberettigede formueforvaltningsomkostninger. Såvel SKATs ligning som SKATs kontrol skulle derved blive nemmere at håndtere.

Herudover indebærer lovforslaget, at loftet for fradragsberettigede indbetalinger til ratepension og ophørende alderspension nedsættes fra årligt kr. 100.000 til kr. 55.000. Dette skal også have virkning fra 2012.

Nedsættelsen af loftet for indbetalingen sigter til at reducere den pensionsopsparing, der udbetales over en kortere årrække. Nedsættelsen vil da bl.a. tilskynde, at der i stedet benyttes livsvarig alderspensionsordninger frem for de mere kortsigtede opsparinger.

Det foreslås dog - i en overgangsperiode - at der for arbejdsgivers obligatoriske indbetalinger til arbejds-markedspensionsordninger, der er omfattet af en kollektiv overenskomst, alligevel vil kunne opnås fradrag, selvom beløbsgrænsen overskrides på de kr. 55.000. Overgangsperioden er tænkt at skulle gælde til og med det indkomstår, hvor næste generelle overenskomstfornyelse sker, dog ikke senere end indkomståret 2015.

Skal vi ringe dig op?

Klik her

Acceptér cookies

Cookie Politik

Vi bruger cookies på www.hjulmandkaptain.dk for at optimere brugervenligheden og funktionaliteten, samt til indsamling af statistik over din færden på vores hjemmeside.

Ved at bruge vores hjemmeside, accepterer du brugen af cookies.

Læs mere om vores Cookiepolitik, herunder hvordan du sletter cookies.